Traditioneel gezag Paamaka verwerpt overeenkomst over grensbepaling woongebied

Ministerie van Volksgezondheid focust op patiëntveiligheid
september 18, 2019
Sportverslagen – 18 september 2019
september 18, 2019
Show all

Traditioneel gezag Paamaka verwerpt overeenkomst over grensbepaling woongebied

De Paamaka gaan niet akkoord met besluiten die onlangs zijn genomen tijdens een krutu op Drietabiki. Het betreft grensbepalingen van woongebieden van de Paamaka en Ndyuka. Volgens vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van Paamaka worden deze afspraken echter niet gedragen door een brede laag van hun gemeenschap. Er wordt aangedrongen op allereerst behoorlijk en transparant overleg, voordat zulke verregaande besluiten worden genomen. Dit zeiden Geertruida Loseng en Adriaan Adawde dinsdag op een spoedpersconferentie. Loseng als Adawde zijn beiden van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Paamaka.

Het traditioneel gezag is niet tegen nieuwe ontwikkelingen in het gebied, maar door de wijze waarop het nu wordt gebracht ontbreekt het aan transparantie, laat Adawde optekenen. Er wordt meer duidelijkheid gevraagd over de voorbereidingsfase en de totstandkoming van onder meer de demarcatieplannen, in het kader van het grondenechtenvraagstuk.

Met de kritiek vanuit het Paamaka gezag lijken de plannen van RO-minister Edgar Dikan in het water te vallen. De bewindsman zei weken geleden nog het zogenoemde “werkdocument” betreffende grondenrechten conceptwetten uiterlijk eind september aan te kunnen bieden aan president Desi Bouterse.

Minister Dikan van Regionale Ontwikkeling in een eerder gesprek met Orfeo Friperson voor Radio 10. Volgens Adriaan Adawde, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Paamaka, zijn niet alle plooien in het grondenrechtenproces gladgestreken. Hij roept de regering dan ook op zich goed te bezinnen ten einde dit slepend vraagstuk tot een goed einde te brengen.

Adriaan Adawde en Geertruida Loseng van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Paamaka. De Paamaka stam is tegen de gezamenlijke verklaring over de grensbepalingen van hun gebied. Het managementteam dat belast is met het stappenplan ter realisering van de wettelijke erkenning van de grondenrechten van inheemsen en tribale volken, berichtte eerder in een persbericht dat: “Overeen is gekomen dat de grens ligt bij het eiland BofooTabiki nabij de plek Mooi Santi, stroomopwaarts ten opzichte van de nederzetting Loka Loka”. Dit gaat niet op voor de Pamaaka die vinden dat hun grens ligt bij de Pori Gudu. Het traditioneel gezag is voornemens zijn misnoegen te uiten in een brief aan de regering en belanghebbende groepen.

Comments are closed.