TotalEnergies werkt samen met regering in eerste carbon credit arrangement

COVID-19-maatregelen dinsdag 16 november 2021 tot nader order
november 18, 2021
60 Nieuwe besmettingen, geen corona doden
november 18, 2021
Show all

TotalEnergies werkt samen met regering in eerste carbon credit arrangement

Op 15 november tekende TotalEnergies een overeenkomst met Suriname voor een samenwerking in verband met de nationale strategie van Suriname voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door bossen en andere bronnen van uitstoot. Voor de uitvoering van programma’s wordt een bedrag van USD 50 miljoen door Total Energies beschikbaar gesteld in ruil voor koolstof kredieten, de zg. Carbon credits.

Deze samenwerking illustreert de afstemming tussen de ambitie van TotalEnergies en Suriname om bosecosystemen en biodiversiteit te beschermen die tegelijkertijd rekening houden met de omstandigheden van de lokale gemeenschappen. De overeenkomst ondertekend door de Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Silvano Tjong-Ahin, en de Senior Vice President Carbon Neutrality bij TotalEnergies, Christine Healy, voorziet in een pakket van institutionele versterking aan strategische instituten waaronder het NIMOS, SBB en ROM alsook in een integraal programma om bosecosystemen te behouden. “De klimaatambitie van TotalEnergies is gebaseerd op een reeks tastbare maatregelen die eerst zijn ontworpen om onze uitstoot van broeikasgassen te vermijden, vervolgens te verminderen en tenslotte om de resterende uitstoot te compenseren. Deze overeenkomst illustreert onze aanpak. De emissiereducties die uit deze acties voortvloeien, moeten worden gecertificeerd in overeenstemming met de hoogste internationale norm.

Comments are closed.