TOESPRAAK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Z.E. DESIRÉ BOUTERSE AANGAANDE COVID-19

Ook actiegroep ALS overweegt stap naar de rechter
maart 18, 2020
Sportverslagen – 18 maart 2020
maart 18, 2020
Show all

TOESPRAAK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Z.E. DESIRÉ BOUTERSE AANGAANDE COVID-19

Landgenoten,
Ik spreek u vandaag toe onder zorgelijke omstandigheden, waaronder bijna de hele wereldgemeenschap al circa drie maanden lijdt. De internationale berichten die wij te horen en te zien krijgen, zijn van een diepe menselijke en maatschappelijke crisis, welke wij sinds de Tweede Wereldoorlog wereldwijd niet meer meegemaakt hebben.

Suriname is op vrijdag 13 maart ook deel geworden van deze toestand door een geïmporteerd geval van het corona virus.

Wetenschappers hebben al vastgesteld dat het corona virus enorm besmettelijk is en zich razendsnel verspreidt onder mensen. Indien niet onmiddellijk vergaande preventieve, medische, bewustwordings-, opvang- en isolatie-maatregelen worden genomen, door Regering en samenleving als geheel, kan het virus dus ontzettend veel zieken en doden veroorzaken.

Regeringen in de wereld nemen rigoureuze maatregelen om het corona virus te bestrijden. Deze maatregelen zijn zeker niet aangenaam, maar zijn onvermijdelijk. Ook wij zijn direct in actie gegaan. Wij zullen krachtig en kordaat moeten handelen om het corona virus verder buiten de deur te houden en, vooral, om de snelle verspreiding van dit virus te vermijden.

Volk van Suriname, om ons heen in de wereld zien wij het lijden die velen nu reeds moeten voelen door dit virus. Ook hebben zelfs grote landen nu al moeite om hun economieën op de rails te houden, terwijl hun samenlevingen onverwachtse en hevige welzijnstekorten incasseren.

Volk van Suriname,
Wij hebben inderdaad snel gehandeld. Reeds in de nacht van 13 op 14 maart jongstleden hebben wij het luchtruim gesloten voor reizigers. Wij moeten namelijk met alle ons ten dienste staande middelen import van het Corona virus tegengaan. Dit is een must voor ons, want dit virus komt van buiten. Onze grenzen, – over land, ter zee en via de lucht -, zijn daarom voor onbepaalde tijd afgegrendeld.

Goederen die nodig zijn voor de bevolking moeten wel binnen blijven komen. Daarom blijft cargo vervoer zoals altijd toegestaan. Angst voor schaarste is dus niet nodig. U hoeft niet te hamsteren. Denkt u aan uw medemens. Om overdracht van het virus te minimaliseren, hebben wij per 14 maart bijeenkomsten van meer dan honderd personen verboden. Per 16 maart zijn alle scholen en crèches gesloten. Ook de horecasector heeft ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren. Dit is niet aangenaam voor velen en is een economisch harde dobber voor ondernemers. Wij begrijpen dit; het blijft ook hard voor ons om deze maatregelen te nemen. Tòch, is dit nodig om ons allen te beschermen. Gezondheid van het volk gaat boven alles.

Landgenoten,
De Minister van Volksgezondheid heb ik gevraagd om voor een dag naar Cuba af te reizen, om daar op grond van onze wederzijds goede verhoudingen, humanitaire ondersteuning te vragen. Cuba heeft ons reeds speciaal getrainde specialisten en verpleegkundigen ter beschikking gesteld; 50 in totaal. Zij komen naar ons land om ingezet te worden totdat dit virus beheersbaar is geworden.

Volk van Suriname,
Dit gerezen probleem is politiek overschrijdend. Het gaat om een nationale zaak. Ik roep iedereen op om samen te werken. Samen zullen wij Suriname moeten bewapenen tegen covid-19.

Kijkers en luisteraars, laat mij duidelijk zijn: de Regering zal nimmer toestaan dat de kleinhandel maatregelen treft, zoals het collectief sluiten van winkels, waardoor de bevolking in haar bestaan wordt getroffen. Tegenover dit soort gedragingen zal de Regering hard optreden en er zal daarbij geen uitzondering worden gemaakt.

Aan de andere kant zal de Regering samen met ondernemers naar manieren zoeken om hen te helpen het hoofd boven water te houden. Ook dit is in het belang van ons allen. Wij blijven dus gericht op onze gezamenlijke toekomst.

Landgenoten,
De Regering houdt in deze COVID-19 situatie rekening met maatschappelijke, economische, en financiële factoren, maar houdt bovenal rekening met de humanitaire aspecten. In dit kader kan ik u mededelen dat wij afgelopen maandag 16 maart zijn gestart met het vervoeren van buitenlanders vanuit Suriname terug naar hun land van herkomst.

Wij zijn ons ervan bewust dat er ook Surinamers in het buitenland zijn, die graag terug willen. Dat willen wij ook. In dat kader bekijken wij de opties om deze mensen op korte termijn terug te halen. Wij zijn op dit moment bezig om de beste opties af te wegen. Zodat zowel de volksgezondheid van onze mensen hier, als die van de Surinamers die nog buiten zijn, zo optimaal mogelijk gewaarborgd wordt.  

Tenslotte wil ik ons volk dankzeggen voor de grote ondersteuning die zij levert door geduld en begrip op te brengen in deze moeilijke situatie.

Een bijzondere dank aan eenieder die een positieve bijdrage levert aan de beteugeling van covid-19. De diensten werken 24 uur per dag gecoördineerd met elkaar. Zij doen op dit moment een voortreffelijke job. Wij danken u voor deze ondersteuning en garanderen dat wij er alles aan doen om u te beschermen en op een veilig pad te houden.

Het virus is al erg genoeg, maar laat angst en paniek niet overheersen. Door voor uzelf en voor uw directe omgeving te zorgen, en de aanwijzingen op te volgen, helpt u ons allemaal.

Ik dank u.

Comments are closed.