Tijdelijke neerlegging functies op advies medisch team

Chinese tak op Markt Zuid geopend
september 29, 2017
Dodental door pestuitbraak in Madagaskar stijgt naar negentien
september 29, 2017
Show all

Tijdelijke neerlegging functies op advies medisch team

President Desi Bouterse zegt in een brief aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons dat hij op advies van het medische team, dat hem na zijn ingreep begeleidt, tijdelijk zijn bevoegdheden neerlegt. Dit gebeurt met ingang van 29 september. Er zijn geen mededelingen gedaan over hoe lang het staatshoofd zijn functies neerlegt. Het is voor het eerst in de recente historie voorgekomen dat een staatshoofd niet zelf de jaarrede houdt en de begrotingen indient. In augustus 2010 had president Bouterse wegens ziekte zijn bevoegdheden ook tijdelijk neergelegd.

Door het neerleggen van de bevoegdheden zal Bouterse niet kunnen voldoen aan de grondwettelijke verplichtingen op basis van de artikelen 81 en 156 lid 3.

Artikel 81: Jaarlijks, uiterlijk op de eerste werkdag in oktober, geeft de president in een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid.

Comments are closed.