Suriname op weg naar consensus met IMF

Brunswijk persisteert: Covid-regels niet overtreden
maart 18, 2021
Sportverslagen – 18 maart 2021
maart 18, 2021
Show all

Suriname op weg naar consensus met IMF

De regering is momenteel op weg naar consensus met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over ondersteuning van het Herstelplan van de regering. De staf van het IMF heeft tussen 25 januari en 9 februari 2021 een officiële virtuele missie uitgevoerd. Hierbij zijn ontmoetingen geweest met functionarissen van de regering, evenals een brede reeks vertegenwoordigers van de particuliere sector, leden van het parlement, vakbonden en burgergroepen.

De regering verwacht op korte termijn de succesvolle afronding van de zogenaamde ‘Staff Level Agreement’ (SLA) bekend te maken. De SLA betekent nog geen officiële samenwerking, maar een technische overeenkomst omtrent de vorm en inhoud van de ondersteuning aan het Surinaamse herstelplan. De daarbij behorende documenten worden vervolgens aan de Executive Board van het IMF voorgelegd.

De oorspronkelijke deadline voor de SLA was door Suriname gesteld op 24 maart 2021, vanwege afspraken met schuldeisers. Aangezien er een kans is dat deze datum wordt overschreden, zal Suriname uit voorzorg toestemmingsverzoeken uit doen gaan om uitstel van betaling (‘standstill’) van de zogenaamde ‘Oppenheimer bonds’ te verlengen. Dit zal Suriname extra tijd geven om de onderhandelingen ordelijk en systematisch te finaliseren.

Na de SLA kan er worden overgegaan tot de volgende stap van de aanname van het ‘Extended Fund Facility’ (EFF) in de executive board. Dit zal na een aantal weken plaatsvinden, waarna het IMF inkomt met betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank van (CBvS). Hiermee wordt de positie van de CBvS in één keer behoorlijk versterkt. 

Na afronding van de SLA wordt ook een aanvang gemaakt met formele onderhandelingen met de bondholders. Het doel is om te komen tot herstructurering van de schulden. Dit is een belangrijk onderdeel van het Herstelplan. De finale versie van het Herstelplan wordt binnenkort bij De Nationale Assemblee ingediend voor goedkeuring. 

Comments are closed.