HVB traint individuen in stad en land in zelfontwikkeling
juli 8, 2019
Glyfosaat-importstop van kracht
juli 8, 2019
Show all

Suriname is vijftien mediators rijker

Om meer bekendheid te geven aan het vak mediation op zich, heeft de Mediation Groep Suriname (MGS) het project “All eyes on mediation in Suriname” uitgevoerd. Dat is gebeurd in samenwerking met het Centrum voor Conflicthantering, HAvZ Mediation Kantoor en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mediation is niets anders dan het oplossen van conflicten onder begeleiding. Aan het project deden 15 Surinaamse professionals mee. De certificaatuitreiking was in het Waag gebouw.

Trekker van de Mediation Groep Suriname Judith van der Gughten zegt aan Radio 10 dat mediation hier nog niet zo bekend is. Ze hoopt met de aflevering van de 15 mediators ze ook gebruikt zullen worden in het oplossen van conflictsituaties.

De cursist Roy Coupain zit in de vakbeweging en heeft in die hoedanigheid geparticipeerd aan het project. Hij zegt dat conflicten vaak al in de kiem gesmoord kunnen worden door mediation waardoor de gang naar de rechter, die veel kan kosten, voorkomen wordt.  

Een onderdeel van het mediation-project is tevens een pilot Mediation =  Winst2  bestemd voor bedrijven en organisaties. MGS is ervan overtuigd dat met de uitbreiding van het aantal beschikbare mediators, mediation naast het meer bekendheid vergaren ook een effectief en kostenbesparend alternatief zal betekenen voor de gang naar de rechter.

Comments are closed.