– Suriname heeft geen solide fundament om money laundering, en terrorisme en corruptie te bestrijden , zegt Van Dijk Silos

Richtsnoer – 1 tot 2 maart 2021
maart 1, 2021
Padieproductie moet naar 90.000 hectare per jaar
maart 2, 2021
Show all

– Suriname heeft geen solide fundament om money laundering, en terrorisme en corruptie te bestrijden , zegt Van Dijk Silos

  • Nationale Risico Analyse (NRA) rapport voor de eerste keer uitgebracht

Suriname heeft geen solide fundament om money laundering , terrorisme en corruptie te bestrijden . Dat is het resultaat van het” Nationale Risico Analyse “ rapport dat maandag is uitgebracht door het ‘Project Management Team’ onder leiding van Jennifer Van Dijk-Silos. Om de kwetsbaarheid op sectoraal en nationaal niveau te toetsen, is het voor de NRA van belang vast te stellen welke acties zijn ondernomen om ‘money laundering’/ terrorisme financiering / proliferatie/ corruptie dreigingen te identificeren. Suriname heeft veel dreigingen , concludeert Van Dijk-Silos.

Om te komen tot een effectieve wetgeving tegen money laundering , financiering van terrorisme en corruptie zal er een holitische benadering moeten zijn. Daardoor kunnen de wetten goed op elkaar aansluiten zegt Van Dijk Silos.

Uit statistieken kan worden afgeleid dat de drugshandel , roofoverval en fraude zijn de delicten met een hoge dreiging. Er kan geconcludeerd worden dat vanwege diepgewortelde institutionele corruptie , de drugshandel in ons land mede in stand wordt gehouden.

U hoorde Jennifer Van Dijk Silos , voorzitter van het project management team.

Aan de NRA-onderzoek hebben zowel de private-als de publieke sector deelgenomen. Hiervoor zijn ruim tweehonderdvijftig [250] participanten , verdeeld over 16 sub-sectoren benaderd. Een exemplaar van het rapport is overhandigd aan Minister van Financien Armand Achaibersingh , Minister Kenneth Amoksie en de Governor van de Centrale Bank van Suriname , Maurice Roemer.

Comments are closed.