Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs houdt seminar 

Serie over westelijke oever Commewijnerivier in RTV-special ‘Meer dan Toerisme’: Aflevering plantage Frederiksdorp
oktober 9, 2017
Geen gordel om meest begane verkeersovertreding
oktober 9, 2017
Show all

Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs houdt seminar 

De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) houdt op 20 oktober een seminar rond het thema “Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling”. Aan de orde komt de ontwerpwet  Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). De SFB maakt via een persbericht bekend dat de inleiders van dit seminar zijn de fiscalisten Roy Rijger en Milton van Brussel. Uit de ingediende staatsbegroting voor het dienstjaar 2018 blijkt dat de invoering van de BTW een belangrijke financieringsbron vormt voor de geplande overheidsuitgaven. De regering verwacht met deze nieuwe belasting ruim SRD 400 miljoen binnen te halen. De invoering zal echter ook een grote impact hebben op de Surinaamse economie en de doorsnee burgers. Het is daarom van groot belang dat de gemeenschap van evenwichtige informatie wordt voorzien over de ontwerpwet. De SFB is een belangengroep van in  Suriname werkzame professionals op het gebied van belastingen en onderschrijft het  belang van belastingen als mogelijke financieringsbron voor een duurzame ontwikkeling. Vooral als de wetgeving die betrekking heeft daarop gericht is op verbetering van de   compliance en de rechtszekerheid bij belastingplichtigen.  In het persbericht geeft de Federatie van Belastingadviseurs tot slot aan het als haar nationale plicht te zien om haar expertise en ervaring dienstbaar te maken aan het verbeteren van het fiscale klimaat in ons land. Het seminar van de SFB over de BTW wordt gehouden op 20 oktober in The Ballroom van Royal Torarica.

Comments are closed.