Studiefinancieringen NOB lopen door

Geen sprake van bommelding zegt SOL-directeur Goede
maart 27, 2019
Sportverslagen – 27 maart 2019
maart 27, 2019
Show all

Studiefinancieringen NOB lopen door

De studiefinancieringen van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) lopen gewoon door. Dat verzekeren de Raad van Commissarissen en het tijdelijk bestuur van het NOB. In een uitgegeven persverklaring benadrukken ze dat er geen stagnatie is opgetreden in het proces van studieleningen. In de verklaring staat dat partijen “naar aanleiding van diverse berichtgevingen welke in de media zijn verschenen inzake studieleningen, wensen te benadrukken dat alle door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur goedgekeurde leningen die verband houden met studiefinancieringen en onder het beheer van de NOB vallen, reeds uitbetaald worden, dan wel zich in het proces van uitbetaling bevinden”. Studenten mogen zich nog steeds wenden tot het NOB, voor het maken van afspraken en/of het ondertekenen van leningsovereenkomsten.

Comments are closed.