Stichting Lobi stimuleert praten over seks

10 jaar Qualogy Caribbean
oktober 25, 2017
Gezamenlijke grenspatrouille Suriname-Frankrijk beklonken
oktober 25, 2017
Show all

Stichting Lobi stimuleert praten over seks

Openheid zal leiden tot veilige, positieve en integere relaties

Stichting Lobi is gestart met het houden van informatieworkshops en bijeenkomsten voor jongeren uit Moengo, Latour en Pontbuiten in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Daarvan maakt ze melding in een persschrijven. Deze activiteiten zijn onderdeel van het project Engaging Youth/Adolescents in Sexual Reproductive Health. Middels trainingen wordt jongeren onder meer aangeleerd zelfbewuster te worden. Vanaf 15 jaar oud hebben ze behoefte aan hechte en persoonlijke vriendschappen waarin zaken als seks bijvoorbeeld ter sprake komen. De informatie die ze te horen krijgen is niet altijd de juiste. De media en het internet zijn daarnaast niet de meest betrouwbare bronnen om diepgaandere en de correcte kennis op te doen. Vandaar dat Stichting Lobi interactieve trainingssessies houdt over onderwerpen als Liefde, Relaties, Vriendschap, Seksualiteit, Gender en Genderidentiteit, Voorbehoedsmiddelen, HIV/Seksueel overdraagbare Infecties en Seksuele Reproductieve Rechten. De rol van de ouders en/of verzorgers in dit geheel is er één van open zijn naar het kind toe. Zo wordt seksualiteit uit de taboesfeer gehaald aldus Lobi en tegelijkertijd voorkomen dat het seksueel gedrag grensoverschrijdend wordt. De workshops worden in alle gebieden afgesloten met informatiedagen die open zijn voor het publiek. Stichting Lobi voert dit project met ondersteuning van de Pan-American Health Organization/World Health Organizations (PAHO/WHO) en Global Affiars Canada, uit.

Comments are closed.