St. Vincentius Ziekenhuis voert ook prikactie

Opsporingsbevoegdheid MP in de maak
juni 2, 2017
VS trekt zich definitief terug uit klimaatakkoord Parijs
juni 2, 2017
Show all

St. Vincentius Ziekenhuis voert ook prikactie

Naast de prikactie bij Diakonessenhuis zal ook het St. Vincentius vandaag van 7.00 uur tot 9.00 uur het werk neerleggen. Beide bonden willen koopkrachtversterking. Bij Diakonessenhuis gaat het om cao-onderhandelingen. De directies van de ziekenhuizen hebben de regering gevraagd om een bijdrage, zoals dit gebeurt bij de overheidsziekenhuizen. De bonden bij Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ’s Lands Hospitaal hebben een ultimatum gesteld dat al verlopen is. Zij willen onmiddellijk de koopkrachtversterking, terwijl bij ’s Lands Hospitaal ook de lump sum uitbetaald moet worden.

Vicepresident Ashwin Adhin zei donderdag in De Nationale Assemblee dat minister Mike Noersalim als minister Volksgezondheid ad interim een onderhoud heeft met de bonden van de overheidsziekenhuizen. De toezegging is gedaan dat zij uiterlijk eind juni worden uitbetaald voor april en mei. Het gaat om SRD 375 per maand aan koopkrachtversterking die ook de ambtenaren hebben ontvangen. De exacte datum moet nog worden vastgesteld.

Wat Diakonessenhuis en St.Vincentius ziekenhuis betreft, gaat het om private instellingen, voerde de vicepresident aan. Zij hebben hun eigen beleid. Algemene uitgangspunten kunnen worden besproken met de directies. Zij zullen conform hun cao moeten werken en onderhandelen, voerde de vp aan.

De particuliere ziekenhuizen voeren aan dat de directies niet in staat zijn om extra geld uit te geven aan het personeel, omdat ze hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. De regering geeft geen toestemming om de ligdagtarieven te verhogen, waardoor zij onder hun kostprijs zitten. Ook de verzekeraars zijn tot nu toe niet bereid om meer te betalen voor de diensten die geleverd worden.

Comments are closed.