Spuikleppen Afobakadam langer open door aanhoudende hoge waterstand stuwmeer

Volksgezondheid alarmeert samenleving
april 11, 2022
Suriname krijgt ondersteuning van CEDA
april 11, 2022
Show all

Spuikleppen Afobakadam langer open door aanhoudende hoge waterstand stuwmeer

Vanwege de aanhoudende waterstand inehet stuwmeer zullen de spuipoorten van de Afobakadam openblijven tot en met augustus. Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS) blijft in nauw contact met de districtscommissaris van Brokopondo en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) om de situatie in de dorpen stroomafwaarts goed in de gaten te houden.

Het lozen van water is noodzakelijk, omdat het niveau in het stuwmeer op het werkmaximum van 264 voet (ongeveer 80,5 meter) zit. Vanaf januari tot en met maart is er door de aanhoudende regens een groter volume water dan normaal in het meer gestroomd. Het spuien is nu gericht op het gelijk houden van de waterinstroom en -uitstroom, om te voorkomen dat de waterstand het ontwerpmaximum van het meer, 269 voet (ongeveer 82 meter), bereikt. Bij het spuien wordt er altijd naar gestreefd dat de stroomafwaarts gelegen gemeenschappen geen wateroverlast ervaren; dit is de zogenoemde safe spill. Echter is het ook met een safe spill onvermijdelijk dat de Surinamerivier onder de stuwdam aanzwelt, en met name laaggelegen gebieden direct langs de rivier onder water raken.

Een vol stuwmeer is altijd een zegen voor Suriname gebleken, omdat dan het maximale aan relatief goedkope energie met waterkracht kan worden opgewekt en minder van de duurdere energie middels opwekking met stookolie. Afhankelijk van de olieprijs kan in 2022 de besparing op de nationale energierekening tot US$ 30 miljoen oplopen. In 2021 was dat ongeveer US$ 20 miljoen. Het water in het stuwmeer heeft dus een economische waarde. Er wordt daarom pas tot spuien overgegaan als vooruitzichten uitwijzen dat het werkmaximum van ongeveer 80,5 meter zal worden bereikt.

Comments are closed.