Situatie Putcher Crèche onoverzichtelijk

Miranda vindt verhoging bootprijzen terecht
juli 20, 2017
Suralco wil exportgerichte bedrijven faciliteren
juli 20, 2017
Show all

Situatie Putcher Crèche onoverzichtelijk

Medewerkers van de Putcher Crèche in Beekhuizen voeren sinds maandag actie. Zo wordt vermeld op Starnieuws. Zij hebben het werk neergelegd omdat ze niet meer door één deur kunnen met Lucia Fung A Wing, hoofd van de kinderopvang. De medewerkers eisen van de overheid dat Fung A Wing onmiddellijk wordt vervangen. Volgens hen kan zij niet communiceren en doet ze vaker denigrerende uitspraken.

Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisatie van Landsdienaren (COL), geeft aan dat het om een actie gaat die ondersteuning geniet van de Centrale van Landsdienaren organisaties (CLO). Blanker zegt dat de crèchemedewerkers,  lid zijn van de Bond van Landsdienaren Crèches (BLC), die aangesloten is bij de COL. “Het kan natuurlijk gebeuren dat er een conflict is of kan zijn. Dat los je eerst intern op. Het huidige diensthoofd is pas aangesteld en is met een zekere drive binnen gekomen, met andere normen en andere culturen. En dat is gaan botsen met de bestaande culturen,” geeft de COL voorzitter aan.

“Als er escalaties zijn, zetten wij ons in om te corrigeren waar nodig. Maar niemand kan van ons verwachten dat we zeggen mevrouw A, je geeft slecht leiding en op grond daarvan ga je direct weg,” benadrukt Blanker. Hij meent dat er samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een traject is uitgestippeld over het draaien en beheren van een crèche. Blanker geeft aan dat er niet alleen door zaken plat te leggen gestreden wordt, maar ook verbaal. Vrijdag zijn er individuelen gesprekken gevoerd met de medewerkers en ook het diensthoofd. Hierna is er een ook onderhoud geweest met beide partijen. “We hebben toen gezegd dat dit geen aanleiding is om maandag de crèche te sluiten. We hebben een verantwoording naar de mensen en het ministerie,”stelt de vakbondsleider

Comments are closed.