SAO wil resocialisatie beleid 110% ondersteunen

Wijdenbosch: President moet jaarrede niet te lang maken
september 27, 2013
Klopjacht politie na beroving drankenwinkel
september 27, 2013
Show all

SAO wil resocialisatie beleid 110% ondersteunen

GedetineerdenNickerie ontvangen certificaat

paulus pinasMet het blijven trainen van gedetineerden en penitentiaire ambtenaren in diverse vakken wil het ministerie van Justitie en Politie nog meer inhoud geven aan hetresocialisatie beleid van het ministerie.Daarom zijn er recent meer dan200 penitentiaire ambtenaren(PA’s), maar ook veel gedetineerden getraind door deStichting arbeidsmobilisatie en ontwikkeling(SAO). Ook in strafinrichting Hazard in Nickeriezijn deze trainingen verzorgd. Volgensonderdirecteur Delinquentenzorg Paulus Pinas, maken deze trainingen de gedetineerdenklaar voor de maatschappij. Met de kennis en kunde waarmee deze mensen nu bewapendzijn, kunnen ze gemakkelijkterecht op de arbeidsmarkt en word ook de kans weer in de criminaliteit terecht te komen verkleind. De sessies zijn ook onderdeel het beleid van omvorming van gevangenissen tot correctiecentra, meldt Pinas. Pinas sprak bij de uitreiking van certificaten aan zeventien gedetineerden en elf PA’s voor de training textielbewerking en automontage. Ook directeur RajeshHeradj van de SAO ziet een betere toekomst voor deze gestichtsbewoners. De SAO is daarom volgens hem bereiduit hetaanbod van 90 trainingen, meer trainingen voor deze groep te verzorgen. Hemradj richte zich als volgt tot de groep cursisten. Volgens directeur Carlo Palmtak van PI Hazard, zijn er nu al aanvragen voormeerdere trainingen en zal het komend schooljaar ook de BigismaSkoro wordeningevoerd als pilot. De certificaat uitreiking werd ook bijgewoond door directeur  Iris Struiken-Sedney van het Ministerie van Justitie en Politie.  [jwplayer mediaid=”20026″]

Comments are closed.