RK Bisdom en Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek geweld met elkaar in gesprek

Nog steeds geen stroom voor Tembe Art Studio
augustus 5, 2017
Verenigde Staten willen export Noord-Korea sterk beperken
augustus 5, 2017
Show all

RK Bisdom en Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek geweld met elkaar in gesprek

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek geweld en het RK Bisdom hebben deze week gesprekken gevoerd met elkaar. Het onderwerp van gesprek was een mogelijke samenwerking op het gebied van dialoog, waarheidsvinding en verzoening.

Het is niet gekomen tot het kaderen van zo een samenwerking. De verschillen in benadering bleken daarvoor te groot. Het Rooms Katholiek Bisdom wil een traject van dialoog, waarheidsvinding en verzoening koppelen aan een gerechtelijke uitspraak in het 8 decemberstrafproces. Het comité wil het traject onafhankelijk van deze uitspraak en plaatsen in een breder kader van politiek geweld. Ondanks hun zienswijzen, zegt het comité, blijven de communicatielijnen open.

Daarnaast hebben comitéleden Humphrey Jeroe en Sandew Hira ook een gesprek gehad met Steve Meye van de Volle Evangelie. Er bestaat reeds een overeenkomst tussen beide organisatie. Om er nader invulling te geven zal er in alle kerkgemeenten van Gods Bazuin de komende maanden een inventarisatie worden gemaakt van individuen en families, die slachtoffer of nabestaande zijn van politiek geweld en in aanmerking willen komen voor geestelijke bijstand.

Comments are closed.