Rij & Voertuigen Belasting blijft van kracht

Dagbladen overzicht – 6 januari 2020
januari 6, 2020
Man schiet na ruzie met jachtgeweer op buurjongen
januari 6, 2020
Show all

Rij & Voertuigen Belasting blijft van kracht

Ondanks een herziening blijft de Wet Rij -en Voertuigen Belasting van kracht. Dit schrijft het Ministerie van Financiën in een persbericht. Ingaande 1 januari 2021 zal elke bezitter van een rij- en of voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, aan zijn belastingplicht moeten voldoen. De betaling moet ook jaarlijks geschieden. Sinds 1 januari 2019 moet elk rij- en of voertuig zijn voorzien van een geldige belastingsticker. De wet, zegt het ministerie, zal dit jaar worden gewijzigd. In de overgangsperiode zijn zij die in 2019 reeds hebben betaald gevrijwaard dit in 2020 te doen. Restitutie van de Rij-& Voertuigen Belasting is niet mogelijk vanwege het feit dat het een betaling betreft die wettelijk is vastgesteld. De werkgroep Herziening Wet R&VB 2018 heeft enkele wettelijke bepalingen beter in overeenstemming gebracht met de maatschappelijke realiteit. Zodra deze aanpassingen door het parlement zijn geloosd zal de handhaving van de wet plaatsvinden. Vorig jaar liet de regering weten dat de heffing bestemd is voor de aanpak van het wegennet. Bij wet is 10% van het ontvangen geld hiervoor gereserveerd. In maart 2019 werd bekendgemaakt dat er ruim 52 miljoen SRD was geïnd.

Comments are closed.