Religieuze organisaties roepen op tot vrede en harmonie

HI&T evalueert methodiek vaststelling pompprijzen
juli 8, 2017
Venezolaanse oppositieleider López verlaat gevangenis
juli 8, 2017
Show all

Religieuze organisaties roepen op tot vrede en harmonie

Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS), roepen op tot vrede, rust en harmonie in deze dagen. Dat doen ze in een gezamenlijke verklaring. De kerkelijke organisaties zijn afgelopen maandag in vergadering bijeengekomen om onder meer te praten over de strafeis voor Desi Bouterse. Hun standpunt is als volgt geformuleerd. De gebeurtenissen van 8 december 1982 houden de Surinaamse gemeenschap al bijna 35 jaar in hun greep. Het rechtsproces dat in 2007 is gestart heeft een diepe kloof blootgelegd en dat staat een waarachtige eenheid, ontwikkeling en welzijn in de weg. De religieuze organisaties, aangesloten bij het CCK en de IRIS, blijven erbij dat de nabestaanden van 8 december 1982 het recht hebben op een ongehinderd gerechtelijk onderzoek en proces in dit gebeuren, een essentiële voorwaarde voor de bescherming en instandhouding van de rechtstaat, en een daaropvolgende genoegdoening. Het CCK en de IRIS doen verder enkele aanbevelingen om de vrede, rust en harmonie te bewaren en te bevorderen. Ze vragen in het bijzonder de verantwoordelijke gezagsdragers het rechtsproces op geen enkele wijze te beïnvloeden. Er moet ook een onafhankelijke en onpartijdige waarheids- en verzoeningscommissie worden. Die gaat met behulp van neutrale expertise zich vervolgens richten op het voor de geschiedenis van onze natie officieel vastleggen van de waarheid. Daarnaast werken aan de   reparatie, zij het genoegdoening, verlenen aan de nabestaanden. Daarna zal een proces van nationale verzoening, waarbij alle soortgelijke schendingen van mensenrechten, van zowel vóór als na 08 december 1982 worden betrokken, de samenleving in staat dit pijnlijk hoofdstuk van onze geschiedenis opgepaste wijze af te sluiten. PB/new 12:00u

Comments are closed.