Regering wil Burgerlijke Uitzonderingstoestand afkondigen

Coronavirus (Covid-19):
maart 31, 2020
10 Mobiel – Michelle Hollum – 31 maart 2020
maart 31, 2020
Show all

Regering wil Burgerlijke Uitzonderingstoestand afkondigen

Covid-19 virus aangedragen als reden

De regering wil op korte termijn de Burgerlijke Uitzonderingstoestand afkondigen door middel van de wet ‘Uitzonderingstoestand Covid-19’. De Raad van Ministers heeft maandag de ontwerpwet, conform artikel 72 lid c van de Grondwet goedgekeurd, meldt Starnieuws.

Met de wet stelt de regering de Covid-19 pandemie te willen beheersen. In de memorie van toelichting wordt gesteld dat de huidige beschikbare wetten c.q. maatregelen die de regering ter beschikking heeft, niet voldoende zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. Echter, Suriname heeft tot nog toe ‘slechts’ acht positief geteste personen. Er zou volgens juristen geen enkele reden zijn om op dit moment een Uitzonderingstoestand af te kondigen.

Indien De Nationale Assemblee het raadsvoorstel goedkeurt, kunnen conform artikel 23 van de Grondwet “de in de Grondwet genoemde rechten bij wet worden onderworpen aan de beperkingen, welke gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van de situatie, van kracht zullen zijn, met inachtneming van de ter zake geldende internationale bepalingen”. De Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 blijft van kracht totdat zij bij wet is opgeheven.

Comments are closed.