Regering trekt Wet Rij en Voertuigen belasting niet in

E-ID kaart bespaart districtsbewoners lang reis naar Paramaribo
maart 19, 2019
Bisschop Choennie vraagt aandacht voor watervoorziening internaat en school Abadoekondre
maart 19, 2019
Show all

Regering trekt Wet Rij en Voertuigen belasting niet in

De regering is vooralsnog niet af van het plan om de Wet Rij en Voertuigen belasting die eerder in de Nationale Assemblee werd aangenomen, “on hold” te zetten. De Stichting van Centre and Public Affairs van Anand Biharie heeft onlangs iets meer dan 32.000 handtekeningen verzameld als protest tegen de ingevoerde belastingmaatregel van de overheid. Vice president Ashwin Adhin hiermee geconfronteerd, zegt dat de inkomsten uit de Rij en Voertuigen belasting niet voor de andere doeleinden zullen worden aangewend, dan waarvoor het bestemd is. Het geld is bedoeld om onder meer sociale verplichtingen naar de burger toe te helpen inlossen. De VP geeft toe dat vanuit de zijde van de overheid, de voorlichting op het vlak van het werkelijke doel van deze belastingmaatregel, mag worden opgevoerd.

U hoorde Vice president Ashwin Adhin. De Stichting voor Centre en Public Affairs van Anand Biharie heeft een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de staat. De rechter doet op 23 maart een uitspraak in deze zaak.

Comments are closed.