Regering stelt zich op als woordvoerder van Alcoa vindt de oppositie

Veroorzaker dodelijk ongeluk Anton Dragtenweg aangehouden
augustus 28, 2018
10 weetjes over Michael Jackson
augustus 29, 2018
Show all

Regering stelt zich op als woordvoerder van Alcoa vindt de oppositie

Parlement wil harde opstelling regering in afbouw Brokopondo Overeenkomst en ontmanteling raffinaderij

 

Het is de regering niet gelukt om het parlement te overtuigen dat de afspraken die er met Alcoa/Suralco zijn gemaakt volledig het Surinaams belang dienen.

Waarnemend president Ashwin Adhin heeft maandag getracht de ontmanteling van de Aluinaarde raffinaderij te Paranam te rechtvaardigen, maar door zowel coalitie als oppositie is duidelijk het signaal gegeven dat er achterstevoren gewerkt wordt.

 

Het parlement wil eerst de wettelijke aanpassing dan wel opzegging van de Brokopondo Overeenkomst regelen. In zijn presentatie heeft Adhin niet veel nieuwigheden verteld. Alle opgevraagde documenten zijn ook niet overgelegd door de regering. Wel ging Adhin wat gedetailleerder in op de milieuschade die heeft plaatsgevonden.

Wat de rest van de presentatie betreft is de oppositie van mening dat de waarnemend president de belangen van Alcoa probeert te verdedigen. Kamerbreed wordt gepleit voor een fermere houding vanuit de regering:

Fragmenten van de DNA-vergadering van maandag 27 augustus over de Alcoa-kwestie.

Waarnemend president Ashwin Adhin kreeg het niet makkelijk. Vooral de oppositie is van mening dat de regering zich opstelt als woordvoerder van Alcoa en in strijd met de regels handelt door afspraken met de multinational te maken zonder mandaat te hebben van het parlement.

Comments are closed.