Regering doorstaat algemene politieke beschouwingen

Avond vuilophaal goed aangeslagen
november 7, 2013
President: ‘Voldoende geld om rekeningen regering te betalen’
november 8, 2013
Show all

Regering doorstaat algemene politieke beschouwingen

DNA 2De algemene politieke beschouwingen, het voorproefje op de komende begrotingsbehandeling is teneinde. Ondanks felle kritiek vanuit de oppositie en een aanbestedingsschandaal dat het debat in het parlement dreigde te overschaduwen, kwam de regering zonder noemenswaardige kleerscheuren door deze parlementaire ronde. President Bouterse is uitgebreid ingegaan op een aantal vraagstukken die door volksvertegenwoordigers aan de orde waren gesteld, maar bepaalde issues liet hij onaangeroerd. Over de aanhouding van zijn zoon in Panama op verdenking van drugssmokkel en de ontwikkelingen die daarna volgden wilde hij niet praten, omdat deze zaak onder de hamer ligt bij een rechtbank in de VS. Over het door China te financieren ziekenhuis in Wanica doet hij in een later stadium mededelingen. Vandaag voert de regering over deze zaak finaal overleg met China, deelde de regeringsleider mee. In een motie waarin het beleid van de regering wordt afgekraakt riepen de fracties van het Nieuw Front en BEP de regering op “alle vermeende corruptieve zaken te doen onderzoeken en waar nodig de justitiële autoriteiten in te schakelen en indien nodig gepaste maatregelen te treffen”. De motie werd met 27 tegen 12 stemmen door De Nationale Assemblee verworpen. Een motie van de coalitie waarin de regering wordt bewierookt, is wel goedgekeurd door het college met 27 stemmen voor en 11 tegen.

Comments are closed.