Regering belooft rust op koersenfront 

Aannemers vuilophaal in actie
april 19, 2023
Uitbetaling koopkrachtversterking verloopt stroef
april 19, 2023
Show all

Regering belooft rust op koersenfront 

Controle op banken en oliemaatschappijen wordt aangescherpt

Regering en parlement hebben een speciale vergadering over de onrust op het koersenfront afgerond. Aan de regering zijn concrete voorstellen gedaan om de wisselkoers te stabiliseren. Daarbij is gesteld dat een gebrek aan vertrouwen maakt dat er heil wordt gezocht in vreemde valuta. Ook de invloed van de commerciële banken en oliemaatschappijen is onder een vergrootglas gelegd. President Chan Santokhi benadrukte dat diverse maatregelen in samenhang met elkaar uitgevoerd worden om de koers te beteugelen. De effecten zullen merkbaar zijn. Hij verzekerde het parlement dat er aanhoudend overleg zal zijn tussen zijn regering, de assemblee en diverse betrokkenen. De nieuwe Bankwet is eveneens in werking getreden, zei het staatshoofd.

Financiënminister Stanley Raghoebarsing gaf aan dat het beleid reeds is aangestuurd op meer controle en toezicht.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, over meer controle op de invloed van oliemaatschappijen op de wisselkoers, alsook de gevolgen van de openmarktoperaties (OMO’s) van de Centrale Bank in relatie tot geldschepping. Voor Asis Gajadien, de fractieleider van de VHP, staat vast dat de OMO’s dé hoofdreden zijn van de stijgende valutakoersen. Gajadien stelde verder in het parlement dat de koers in het land wordt bepaald door vier banken. Hij meent dat er geen sprake was van een open markt als de OMO’s zijn gestart met 5 banken.

Comments are closed.