Rechterlijke macht kan beter functioneren

Welfare vrijwilligers gedenken kinderen met beperking met uitstapje
mei 5, 2017
Senaat stemt in met aangepast begrotingsvoorstel Trump
mei 5, 2017
Show all

Rechterlijke macht kan beter functioneren

Ministerie van Justitie moet effectief en efficiënter aansturing geven

Een quick scan heeft uitgewezen dat de rechterlijke macht in Suriname aan verbetering toe is. De klachten over te lange wachttijden op de behandeling van zaken, de verstrekking van het vonnis of de beschikking na een uitspraak en doorlooptijden van zaken waarin reeds is beslist, zijn een greep uit aangehaalde verbeterpunten. Het tekort aan rechters en ondersteunend personeel moet ook worden aangepakt. De vertraging in processen die hierdoor aan de orde is, kan in onvoldoende mate worden weggewerkt doordat niet het Hof van Justitie, maar het Ministerie van Justitie en Politie er als de werkgever verantwoordelijkheid voor draagt.

Effectieve en efficiënte aansturing van de rechterlijke organisatie, op zowel het operationele als het personele vlak, door het Hof van Justitie wordt hierdoor bemoeilijkt.

Waarnemend president van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks, heeft woensdag een exemplaar van het rapport over de quick scan overhandigd aan de minister van Justitie en Politie (Juspol), Eugene van der San.

Volgens het rapport zal de overgang van het beheer van de rechterlijke organisatie naar het Hof van Justitie een markante stap voorwaarts betekenen. Het zal inhouden dat het beleid op het gebied van “human resource management” – waaronder indienstneming, ontslag, tucht, promotie, loopbaanontwikkeling evenals het ICT-beleid voor de rechterlijke organisatie, al dan niet in de ontwikkelingsfase, beter ontwikkeld kunnen worden.

Comments are closed.