Ravaksur, BvL en FOLS willen SRD 150 heffingskorting

RAFFINADERIJ STAATSOLIE EEN WEEK BUITEN BEDRIJF
april 7, 2016
Survam oneens over afbouwen egalisatiereserve met twk
april 7, 2016
Show all

Ravaksur, BvL en FOLS willen SRD 150 heffingskorting

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) zijn niet gelukkig met enkele voorstellen gedaan door de regering over compenserende maatregelen. De regering wil de heffingskorting op de inkomstenbelasting van SRD 50 naar SRD 100 verhogen. De vakorganisaties hadden voorgesteld om dit bedrag naar SRD 150 op te trekken. De organisaties zeggen in een brief aan president Desi Bouterse maanden bezig te zijn geweest met discussies over compenserende maatregelen.

Ravaksur, BvL en FOLS hebben volgens woordvoerder Robby Berenstein aangegeven dat de inflatie boven de 30 procent is opgelopen. Daarom wordt gevraagd om de heffingskorting van SRD 150 toe te kennen. De aanpassing van de heffingskorting is een tijdelijke maatregel die vervangen kan worden op het moment dat de structurele aanpassing van de belastingtarieven en tariefschijven heeft plaatsgevonden.  Ravaksur, BvL en FOLS gaan ook niet akkoord met het voorstel om de fundamentele aanpassing van tarieven en tariefschijven te koppelen aan een nog in te voeren Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Berenstein benadrukt dat de introductie van de BTW jarenlang wordt aangekondigd, maar nog steeds niet is ingevoerd. “Wij stellen daarom voor dat er op korte termijn een loon/inkomens onderzoek (drie maanden) wordt uitgevoerd, teneinde tot de juiste data te komen en dat vervolgens voor eind 2016 de fundamentele herziening van tarieven en tariefschijven op basis van het draagkrachtbeginsel plaatsvindt.

In de door de regering voorgestelde maatregelen is niet opgenomen het reeds door beide partijen geaccepteerde voorstel om af te zien van de verdere verhoging van de elektriciteits- en watertarieven, omdat deze te zwaar zouden drukken op het beschikbaar inkomen van de werkers en burgers. In het pakket van compenserende maatregelen is de invoeringsdatum niet teruggevonden. Ravaksur, BvL en FOLS stellen voor om de maatregelen, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in te laten ingaan.STARNWS

Comments are closed.