Raad van Ministers keurt bevriezing salarissen goed

Lachmon, Pengel en Soemita voor voetlicht bij jubileumviering
september 16, 2018
Ook in Nickerie schoolpakketten uitgedeeld
september 16, 2018
Show all

Raad van Ministers keurt bevriezing salarissen goed

De totale regering is akkoord gegaan met het voorstel van president Desi Bouterse om de salarissen van ministers, de vicepresident en het staatshoofd te bevriezen. Tijdens een regeringsvergadering, voorgezeten door president Bouterse, zijn twee wetsvoorstellen goedgekeurd, waaronder loskoppeling van de salarissen van de ambtenarij. De voorstellen moeten nog de Staatsraad en de hamer van het college passeren. Volgens president Desi Bouterse is met deze stap rekening gehouden met de kritiek uit de samenleving op de verhoging van het salaris van regeringsleden.

U hoorde president Desi Bouterse in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut.

  1. Het staatshoofd zei te hopen dat De Nationale Assemblee haar medewerking verleent aan het snel goedkeuren van de wetten. Over haar eigen schadeloosstelling moet het parlement zelf een besluit nemen, merkte het staatshoofd op.

Comments are closed.