PVF voor rechtvaardige verdeling inkomsten rijstsector

Tien huizen te Djankakondre opgeleverd
november 10, 2015
Acuut probleem maakt dialysepatiënten wanhopig
november 10, 2015
Show all

PVF voor rechtvaardige verdeling inkomsten rijstsector

Ondanks de meeste padieproducenten de afgelopen seizoenen telkens zware verliezen hebben geleden vanwege de dalende padieprijzen en de stijgende productiekosten, zijn de meeste boeren niet gestopt met de productie. De regering had de toezegging gedaan dat de padieprijs vanaf deze oogst hoger zou worden vanwege onder andere de export naar Venezuela. Dit blijkt niet het geval te zijn, want de padieprijs is dit seizoen juist verder gedaald, zegt Soedeshchand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL. Starnieuws vermeldt verder dat hoewel er al een grote partij witte rijst is geëxporteerd naar Venezuela, is de padieprijs maximaal SRD 35 per baal, terwijl op basis van die exportprijs opkopers minimaal SRD 65 per baal zouden kunnen betalen.

Ook de toegezegde compensatie van US$ 60 en 2 zakken kunstmest is door de overheid nog steeds niet nagekomen. Daar de rijstsector in Suriname kapitaalintensief is waarbij de productie kosten ruim US$ 1000 US per ha bedraagt, is financiering van het nieuwe seizoen een probleem. Bij een rechtvaardige en rechtmatige verdeling van de inkomsten uit de sector, zou het probleem niet zo ernstig zijn, omdat op basis van de lokale marktprijs en de gemiddelde exportprijs (van Venezuela en andere landen) zou de padieprijs minimaal SRD 50 per baal moeten bedragen. De Stichting Machinale Landbouw heeft van een aantal boeren wel voor SRD 50 per baal opgekocht, en het is ook niet rechtvaardig dat andere boeren een prijs van SRD 35 en zelfs lager ontvangen van opkopers. Vooral in deze tijd waarbij de opbrengsten uit de minerale sector aan het afnemen is, wordt het belang van andere exportsectoren groter. Een effectieve aanpak en behoud van de agrarische productie is daarom noodzakelijk, vindt Jairam.

Comments are closed.