Protesten bij DNA brengen ruim 200 man op de been

PL solidair met indieners petitie tegen wetswijziging Staatsschuld
oktober 31, 2019
Wijzigingswetsvoorstel ‘Wet op de Staatsschuld’ gewijzigd
oktober 31, 2019
Show all

Protesten bij DNA brengen ruim 200 man op de been

De Nationale Assemblee (DNA) buigt zich vandaag in een plenaire vergadering over de Wet op de Staatsschuld. Op de agenda staat het schrappen van de wettelijke strafbepaling voor het overschrijden van het leningenplafond, waarvoor minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vervolgd zou kunnen worden, indien bewezen is dat overschrijding heeft plaatsgevonden. Met het wetsvoorstel van NDP-fractievoorzitter Amzad Abdoel, zou Hoefdraad de dans kunnen ontspringen en het leningenbeleid van de regering kunnen voortzetten. Oproepen voor een massaal protest hebben vandaag geresulteerd in een opkomst van ruim tweehonderd man, waaronder verschillende politici en vertegenwoordigers van de diverse vakcentrales.

U hoorde Sham Binda van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname. Ook Steven Alfaisi van DOE was aanwezig.

Op 16 oktober deed de VHP-fractie op grond van artikel 149 van het Wetboek van Strafvordering aangifte bij procureurgeneraal Roy Baidjnath Panday tegen de handelingen van Financiënminister. Ook Chan Santokhi is momenteel aanwezig bij de protesten.

Ronnie Brunswijk was er eveneens bij.

Comments are closed.