Project Archeologie Suriname en Belize afgerond

Dagbladen overzicht – 16 oktober 2019
oktober 16, 2019
SOGK ontvangt donatie van LVV op Wereld Voedsel Dag
oktober 16, 2019
Show all

Project Archeologie Suriname en Belize afgerond

Het project “Samenwerking en Capaciteitsversterking gebouwd Erfgoed en Archeologie Suriname-Belize”, is dinsdag middels een presentatie officieel afgerond. Het project dat werd gefinancierd door UNESCO Jamaica, was gericht op de technische samenwerking en capaciteitsopbouw tussen beide landen. Eraan werkten mee Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, de Archeologische Dienst Suriname en het National Institute of Culture and History van Belize. Stephen Fokke, directeur van Stichting Erfgoed Suriname en archeoloog Irene Meulenberg brachten in juni een bezoek aan Belize en brachten er bezoeken aan plekken waar opgravingen plaatsvinden in gebieden waar inheemsen vroeger woonden. Op hun beurt kwamen twee erfgoeddeskundigen uit Belize naar ons land en waren de afgelopen twee weken bezig met opgravingen in met name het district Coronie. Ook werd Motkreek aangedaan, waar in 2017 door de Archeologische Dienst opgravingen zijn gedaan. Volgens Fokke is het de bedoeling dat “we van elkaar leren op het vlak van gebouwd erfgoed en opgravingen’.

Voor archeologe Irene Meulenberg zijn de aspecten financiën en mankracht van belang. Als beleidsmedewerker bij de Archeologische Dienst is ze zich ervan bewust dat er met meer middelen, vanuit de overheid, meer gedaan kan worden om het Surinaams materieel erfgoed tot een volwaardig toeristisch product te maken. 

De archeologen Phylicia Pelayo en Sylvia Batty uit Belize vertelden over hun ervaringen met het onderzoek hier. Er zijn bepaalde kenmerken die de landen met elkaar delen, zeggen ze. En net als het eiland moet ook Suriname waken voor de dreiging die uitgaat van de klimatologische veranderingen die zich al wereldwijd doen gelden.

Het punt van klimaatsverandering werd nog eens onderstreept door Johan Roozer, beleidsmedewerker op het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs. De effecten vormen een niet te onderschatten dreiging voor het materieel erfgoed van het land, vandaar dat het ook is geplaatst op de lijst van aandachtspunten.

Johan Roozer, beleidsmedewerker op het Directoraat Cultuur van het Onderwijsministerie. Daarvoor hoorde u de archeologen uit Belize die hier hebben meegedaan aan opgravingen die enkele belangrijke pre-Colombiaanse kunstwerken hebben opgeleverd. Samen met Stephen Fokke, directeur van Stichting Erfgoed Suriname en archeoloog Irene Meulenberg maakten ze deel uit van de presentatie ter afronding van het project “Samenwerking en Capaciteitsversterking gebouwd Erfgoed en Archeologie Suriname-Belize”, dat dinsdag is afgerond.

Comments are closed.