Professor Tony Caram: ‘Financiële situatie uiterst zorgwekkend’

Gerenoveerd CCS huis van Caribische podiumkunsten tijdens Carifesta XI
augustus 19, 2013
Radiopresentator Roue H. aangehouden
augustus 19, 2013
Show all

Professor Tony Caram: ‘Financiële situatie uiterst zorgwekkend’

Anthony CaramDe situatie van de overheidsfinanciën is “uitermate zorgwekkend”. De uitgaven van de overheid lopen uit de pas met de inkomsten, waardoor het kastekort groeit en de overheid economisch noodzakelijke projecten niet kan uitvoeren. De boodschap van de regering Bouterse-Ameerali is: ‘Er is nog niet genoeg bereikt, we gaan voor het einde van de regeringstermijn méér doen’. Voor Anthony Caram leidt dit meer uitgeven juist tot verstoringen”. De hoogleraar economie aan de Anton de Kom Universiteit en voormalig president van de Centrale Bank van Aruba, hield een lezing in het VHP-partijcentrum De Olifant. Hij adviseert om het kastekort terug te dringen. Dat tekort verdubbelde het afgelopen jaar naar SRD 439 miljoen (4 procent van het bruto binnenlands product) en kan volgens Caram dit jaar uitkomen tot boven de vijf procent. “En dat is alleen op kasbasis: het tekort op basis van verplichtingen die de overheid is aangegaan is veel groter”, aldus de hoogleraar. Daarom worden projecten uitgesteld en kan de Staat niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Voortzetting van het huidig financieel beleid zal het risico van verdere verstoringen doen toenemen. Heroverwegen van het budgettair beleid is dan ook noodzakelijk. Voortgaan met de versterking van het monetaire beleid is wenselijk. (Bron: DWT & Starnieuws)

Comments are closed.