Professor Caram: Overheid vergroot geldhoeveelheid

Drie verkeersdoden in Nickerie in 24uur
oktober 25, 2013
Venetiaan stapt op als DNA-lid
oktober 25, 2013
Show all

Professor Caram: Overheid vergroot geldhoeveelheid

Anthony CaramOm ongewenste inflatoire invloeden te minimaliseren en een stabiel macro-economisch klimaat te bevorderen, heeft de regering in haar Financiële Nota 2014 aangegeven dat het begrotingstekort neutraal zal worden gefinancierd. “De intentie is goed, maar zij berust op een misvatting over wat (monetair) neutrale financiering is,” zegt econoom Anthony Caram. Hij legt uit dat per definitie hiervan alleen sprake is als de som der uitgaven in een bepaald jaar wordt gefinancierd uit het lopende inkomen. Alleen in dat geval blijven zowel de geldomloop als de omloopsnelheid van het geld ongewijzigd. Volgens de begroting zal daarvan geen sprake zijn. “Uitgaande van het gepresenteerde financieringsschema kan worden vastgesteld dat minstens 60% van het tekort op niet-neutrale wijze zal worden gedekt,” stelt Caram. Hij vindt het opvallend dat er voor SRD 200 miljoen een financieringsberoep zal worden gedaan op binnenlandse leveranciers. Het lijkt er volgens de econoom op dat het beleid van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichtingen van de overheid zal worden voortgezet. Aangezien de minister van Financiën in 2014 ook een dominant beroep zal doen op financiering, zal volgens de econoom het monetaire beleid een grotere bijdrage moeten leveren aan waarborging van de monetaire stabiliteit. Professor Caram hield op 23 oktober een inleiding over de toestand van de staatsfinanciën voor de Vereniging van Economisten in Suriname

Comments are closed.