Sportverslagen – 8 januari 2021
januari 8, 2021
Hogere besmettingscijfers verwacht de komende twee weken
januari 11, 2021
Show all

Prins Bernardpolder weer in productie

Na bijkans 17 jaar worden arealen van de Prins Bernardpolder in het district Nickerie weer onder eigen beheer ingezaaid. Bijkans 500 hectare is na een lang rechtsproces met de vorige huurder in november 2020 op last van de rechter ontruimd en weer beschikbaar gesteld aan de eigenaar Stichting Experimentele Landbouwbedrijven (SEL). De onderneming die belast is met de productie van kwalitatief zaaizaad zal zich voorlopig richten op het verbouwen van padie. De bedoeling is zegt Subhaas Raghoenath, coördinator van de Prins Bernardpolder om zo de arealen die nu nog vol onkruid zitten op te schonen. Er zullen met het verbouwen van padie die na de oogst zal worden verkocht, inkomsten worden genereerd om daarmee de rest van het areaal in cultuur te kunnen brengen volgens Ragoenath.

Momenteel is 60 hectare van het areaal zaaiklaar gemaakt en vandaag is een aanvang gemaakt met de inzaai. Roepindra Mahabier, voorzitter van de raad van bestuur van SEL, is er een publiek private partnerschap aangegaan met het rijstbedrijf Zafayed NV, die de machinediensten voor de Prins Bernardpolder aanlevert. Mahabier benadrukt dat de overeenkomst met het particulier bedrijf slechts duurt totdat de ingezaaide padie is afgeoogst.

Het streven is om de arealen van de Prins Bernardpolder binnen 3 seizoenen, in samenwerking met het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON), weer voldoende zaaizaad voor de rijstsector te laten produceren.

Comments are closed.