Prins Bernardpolder nog steeds van de Staat

Magic Ten – 18 december 2021
december 18, 2021
Commewijne: economische groeipool in wording
december 20, 2021
Show all

Prins Bernardpolder nog steeds van de Staat

LVV bespreekt situatie rijstsector met belanghebbenden

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft zaterdag op de Prins Bernardpolder een handreiking gedaan naar alle actoren in de rijstsector om met suggesties en ideeën te komen voor de toekomst van dit bedrijf. De bewindsman die daar was voor een demonstratie van nieuw equipment voor de rijstsector is van mening dat de Prins Bernardpolder weer zijn plaats moet gaan innemen in onderzoek en de vermeerdering van kwalitatief zaaizaad voor de rijstsector.

Nadat de ongeveer 400 hectare in november 2020 middels een gerechtelijk vonnis weer in het bezit is gekomen van het ministerie van LVV was het volgens minister Sewdien zeer moeilijk om zonder kapitaal het bedrijf weer op te starten. Er is toen in samenspraak met het bestuur van de Stichting experimentele landbouwbedrijven waaronder de prins Bernardpolder valt, gekozen voor een model waarbij er de afgelopen 3 seizoenen met een private onderneming op seizoen basis een overeenkomst is aangegaan voor de bewerking, inzaai en oogst van een deel van het areaal van de Prins Bernard polder. Na dit najaar seizoen 2021 loopt deze overeenkomst af en kijkt de minister uit naar voorstellen vanuit de sector.

Sewdien die zaterdag in Nickerie was voor een demonstratie van innovatieve landbouwwerktuigen door de firma Fernandez Equip maakte van de gelegenheid gebruik om met de aanwezige vertegenwoordigers van boerenorganisaties, het Adron, de SML en Sel  van gedachte te wisselen over ontwikkelingen in de rijstsector. Zo wees Sewdien op het feit dat de wet productschap rijst reeds de staatsraad is gepasseerd en nu voor goedkeuring aan het parlement is aangeboden. Deze wet productschap rijst moet een sterke organisatie van boeren exporteurs, toeleveringsbedrijven, onderzoek en marketinginstituten maar ook de financiële sector bij mekaar brengen om beslissingen te nemen. Ook de voorziening van irrigatiewater werd door Sewdien aan de kaak gestelt. De rehabilitatie van het Pompgemaal Wageningen loopt achter op schema. Aan de andere kant is er een IDB-project van start gegaan voor verbetering van de infrastructuur in de verschillende rijstpolders. Met actoren uit de rijstsector en bevriende landen zegt de bewindsman na te willen gaan hoe het vraagstuk van de steeds stijgende prijzen van inputs zoals ureum kan worden opgelost.

De LVV-minister heeft bij deze gelegenheid weer het voornemen uitgesproken om op geregelde basis met de rijstsector in overleg te willen treden.

Comments are closed.