President Santokhi: “Wateroverlast heeft extreme gevolgen voor Suriname”

Vandaag In Het Verleden – 23 juni 2022
juni 23, 2022
Reorganisatie SLM cruciaal om duurzame bedrijfsvoering te realiseren
juni 24, 2022
Show all

President Santokhi: “Wateroverlast heeft extreme gevolgen voor Suriname”

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee benadrukt dat wateroverlast extreme gevolgen heeft voor Suriname. “De afgelopen twee jaren hebben we gezien dat neerslag en de watervoorraad, in vooral het zuiden van Suriname enorm zijn toegenomen. Dit zorgt ervoor dat dringende besluiten nodig zijn om de lokale gemeenschappen, scholen, wegen, landbouwgebieden en industrieën te beschermen. Santokhi zegt dat het klimaat in de hele wereld verandert. Hij geeft aan dat de regering ervoor kiest om waterwegen duurzaam en structureel te onderhouden. De ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat er een goed waterbeheer wordt gevoerd. Deze ministeries hebben verder de taak om in het kader van klimaatverandering diverse beleidsacties te formuleren voor de regering.

Het NCCR zal verder worden versterkt met deskundigen en middelen. “De ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid zorgen voor de verdere sociale hulpverleningen en humanitaire hulp. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is samen met alle andere relevante actoren belast een actieplan voor rampen op te stellen.

Comments are closed.