President: rechtspositie en zekerheid ambtenaren waarborgen

Magic 10 – 10 oktober 2020
oktober 10, 2020
Partiële lockdown verlengd met twee weken
oktober 12, 2020
Show all

President: rechtspositie en zekerheid ambtenaren waarborgen

Staatshoofd geeft richtlijnen aan zijn kabinet

In een brief heeft president Chan Santokhi zijn ministers richtlijnen gegeven voor afhandeling van beschikkingen, resoluties en missives. Hij constateert dat er onduidelijkheid is ontstaan over de wijze waarop door diverse ministers uitvoering wordt gegeven aan personeelsgerelateerde zaken. De richtlijnen moeten de rechtspositie en de zekerheid van landsdienaren waarborgen. Resoluties en beschikkingen die reeds getekend zijn door de (voormalige) president (respectievelijk de minister van Binnenlandse Zaken) en waarvan de landsdienaar een afschrift heeft ontvangen, dienen conform de regels te worden uitgevoerd, meldt Starnieuws. Conceptbeschikkingen en -resoluties moeten door het ministerie van Binnenlandse Zaken geretourneerd te worden naar de respectieve ministeries. De huidige ministers dienen deze alsnog van hun paraaf te voorzien en weer op te sturen naar BiZa voor verdere afhandeling. Indien het in de conceptbeschikking of -resolutie om een buitensporige benoeming gaat, dient die aan een nader onderzoek onderworpen te worden. Overplaatsingsbeschikkingen moeten volgens de procedure plaatsvinden met wederzijdse goedkeuring van de ministeries. Raadsvoorstellen die niet in behandeling zijn genomen, dienen teruggestuurd te worden naar de ministeries en onvolledig ingevulde missives worden niet uitgevoerd.

Comments are closed.