President installeert adviesorganen SER en Staatsraad

Dis-balans vrije marktwerking valutamarkt oorzaak van stijgende wisselkoers
september 15, 2020
Voorgestelde Covid-maatregelen behoorlijk aangepast
september 15, 2020
Show all

President installeert adviesorganen SER en Staatsraad

Geen fundamentele wijziging stabiliteitsplan door SER

De Sociaal Economische Raad (SER) krijgt zware taken toebedeeld, waaronder het bereiken van consensus over het pakket aan herstelmaatregelen die de regering in petto heeft. Dit adviesorgaan is maandag door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd en bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid. President Santokhi verwacht van de SER dat ze actief aan de slag gaat en in constante dialoog met elkaar is om adviezen te formuleren en voorstellen te doen.

President Chandrikapersad Santokhi, bij de installatie van de Sociaal Economische Raad. Maandag vond ook de installatie plaats van de Staatsraad: het adviesorgaan van de regering aangaande wetten die in De Nationale Assemblee (DNA) worden geslagen. De Staatsraad zal, zoals grondwettelijk is vastgesteld, alle type wetten eerst moeten toetsen voordat die naar het parlement worden gestuurd. De raad moet zonder beïnvloeding van het parlement, dat de wetten goedkeurt, vrijelijk middels deskundigheid helpen werken aan wetten voor een gezonde samenleving. De SER zal volgens minister Armand Achaibersing van Financiën geen fundamentele wijzigingen aan het Stabiliteitsplan voor de economie forceren. Vrijdag zal de assemblee in een openbare vergadering samen met de regering het Stabiliteitsplan met herstelmaatregelen voor het gezond maken van de economie bekijken.

Comments are closed.