President heroverweegt besluit rond pg

Meer dan 500 doden door gevechten op Filipijnen
juli 11, 2017
Vrouwelijke collega bekent moord op Marjorie Willem
juli 11, 2017
Show all

President heroverweegt besluit rond pg

President Desi Bouterse heeft maandagavond een onderhoud gehad met procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. De president heeft besloten om de situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

De president had het vertrouwen opgezegd in de pg. Starnieuws verneemt dat de pg zaterdag een schrijven heeft ontvangen per deurwaardersexploot waarin het hoofd van het Openbaar Ministerie beschuldigd is van ernstig wangedrag. Het Kabinet van de President heeft via het Nationaal Informatie Instituut rond middernacht de volgende verklaring uitgegeven:

“Uit verschillende mediaberichten is gebleken, dat er enige onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de positie van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. De president van de Republiek Suriname heeft een constructief gesprek gehad met genoemde functionaris. Alhoewel er een verschil van mening bestaat heeft de president, indachtig het hoger ’s landsbelang het besluit genomen om de ontstane situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen.”

In eerste instantie hadden de leden van het Openbaar Ministerie met grote verontwaardiging kennis genomen van het besluit van de Regering c.q. President Bouterse om het vertrouwen op te zeggen in de Procureur- generaal Roy Baidjnath Panday.

De redenen welke de Regering daartoe aanvoert, zijn in strijd met de waarheid en brengen onnodige verstoring in de balans tussen de drie machten waardoor de beleving van de rechtstaat wordt aangetast. De Procureur-generaal is voor het leven benoemd ter waarborging van de onafhankelijkheid van zijn functioneren en daarmede dat van het instituut van het Openbaar Ministerie binnen de rechtsstaat.

Nu artikel 142 van de GW niet voor meerdere uitleg vatbaar is, ontstaat bij de leden van het Openbaar Ministerie de indruk dat de Regering c.q. de President haar onafhankelijke positie en functioneren, die verankerd zijn in de wet, niet eerbiedigt. Aan de Regering c.q. de President wordt in overweging gegeven haar besluit te herzien, ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat.

Comments are closed.