President Bouterse heeft geen vertrouwen meer in procureur-generaal

Spang Makandra verspreidt kennis door live video ‘s
juli 10, 2017
Franse ambassadeur wil grenspasjes introduceren
juli 10, 2017
Show all

President Bouterse heeft geen vertrouwen meer in procureur-generaal

 

Na meer dan een jaar dreigt president Desi Bouterse het vertrouwen op te zeggen in procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday. Dat is de uitkomst van een regeringsoverleg vorige week melden nationale en internationale media. De vertrouwensbreuk is het gevolg van het besluit van de PG om niet over te gaan tot de beëindiging van het strafproces zoals de president had bevolen, op grond van Artikel 148 van de Surinaamse Grondwet.

Doordat de Krijgsraad de zaak heeft doorgezet heeft de persoon Desi Bouterse een strafeis van 20 jaar aan moeten horen voor zijn aandeel in de gebeurtenissen van 8 december 1982. Bouterse en zijn partij hebben al meerdere malen verklaard dit niet zullen accepteren. Het staatshoofd geeft Baidjnath – Panday de tijd om vrijwillig zijn functie als procureur-generaal op te zeggen. Opmerkelijk is dat een PG voor het leven wordt benoemd om politieke beïnvloeding op de rechtsgang te voorkomen. Zijn ontslag moet gestoeld zijn op heel bijzondere redenen en kan ook pas na voordracht door het Hof van Justitie.

Comments are closed.