President Bouterse garandeert: Regering houdt belang Surinamers in oog bij ALCOA-onderhandelingen

Russische advocate wil getuigen over ontmoeting met Trump jr.
juli 19, 2017
FBI waarschuwt ouders over risico’s bij slim speelgoed
juli 19, 2017
Show all

President Bouterse garandeert: Regering houdt belang Surinamers in oog bij ALCOA-onderhandelingen

Verworpen intentieverklaring echter gebruikt

De regering persisteert en heeft het advies van het parlement naast zich neergelegd.

Een eerder overeengekomen intentieverklaring met Alcoa over de toekomst van de bauxietsector, dat door De Nationale Assemblee van tafel werd geveegd, is door de regering voorgelegd aan de multinational. Volgens president Desi Bouterse was de keus: de Brokopondo-overeenkomst als opgezegd te beschouwen en onder andere de krachtcentrale direct in Surinaamse handen te krijgen. Daaraan is een kostenplaatje gekoppeld van ruim USD 500 miljoen voor het onderhoud van de dam alsook een achterstallige stroomrekening en het herstel van het milieu.

Bouterse gaat voor een verdere samenwerking met Alcoa en de voordelen die de regering ziet in de ontwikkeling van een bauxietmijn in het Bakhuysgebied. Volgens het staatshoofd is er terdege rekening gehouden met op- en aanmerkingen in deze zaak. Het is schipperen door de uiteenlopende meningen over in hoeverre er onderhandeld moet worden over het belang van de Surinaamse natie zei Bouterse gisteren.

De regering zal eind dit jaar de aanpassingen en aanvullingen in de Brokopondo-overeenkomst ter goedkeuring indienen bij De Nationale Assemblee. De reacties uit het parlement zijn verdeeld. De oppositie is niet te spreken over het feit dat de regering de door het parlement verworpen intentieverklaring weer boven water heeft gehaald en gebruikt heeft als basis bij de onderhandelingen. De coalitie daarentegen is ingenomen met het besluit van de regering.

NDP-fractieleider Andre Misiekaba, die zegt dat zijn fractie de regering door dik en dun zal ondersteunen in de Alcoa-kwestie, en daarvoor enkele kritische kattekeningen van onder andere Chan Santokhi en Paul Somohardjo van de oppositie. Santokhi bijvoorbeeld vindt dat de president de gemeenschap meer heeft voorgehouden over de onderhandelingen met Alcoa dan de volksvertegenwoordiging zelf.

Comments are closed.