Precaire financiele situatie SZF per November 2013

Dino wilde Hezbollah als privé-leger’
november 9, 2013
OW minister pakt natte infrastructuur Coronie aan
november 10, 2013
Show all

Precaire financiele situatie SZF per November 2013

SZFHet is dringend noodzakelijk dat het financieren van de zorg door het SZF structureel wordt geordend. Het is onverantwoord en ongezond om op een los vaste wijze door te gaan. Er is een achterstand van zeven kalenderjaren voor wat betreft de tarief aanpassingen. De relatie met de dienstverleners is nu behoorlijk onder druk.  Dit is niet goed voor het SZF, de samenleving en de dienstverleners. Met de tariefaanpassingen van alle disciplines  zonder toevoeging van de extra benodigde financiële  middelen c.q. aanpassingen van het premie besluit is het voortbestaan van het SZF in gevaar. Totdat het premiebesluit is gewijzigd, zal het SZF kunnen overwegen om gebruikmakend van artikel 26 uit het deceet C-8, renteloze voorschotten aan te vragen bij de Staat. Als aan deze verzoeken om renteloze voorschotten echter geen gehoor wordt gegeven, zal het SZF noodgedwongen tot pakketreductie moeten overgaan, in de richting van het basiszorgpakket van Self Reliance.

Comments are closed.