Platform bedrijfsleven nauw betrokken bij beleidsvoorbereiding regering

Dagbladenoverzicht donderdag 25 mei 2017
mei 25, 2017
Sportminister ontvangt atleten Baku Games
mei 25, 2017
Show all

Platform bedrijfsleven nauw betrokken bij beleidsvoorbereiding regering

Het Platform van Bedrijfsleven organisaties, heeft in de afgelopen twee maanden via hun vertegenwoordiger, de VSB-directeur Steven Mac Andrew, tweewekelijks overleg met de Regering onder leiding van Vice President Ashwin Adhin gehad. De sociaal -, economische en financiële vraagstukken, die door het Platform aan de orde zijn gesteld, worden in goede samenspraak opgelost of aangepakt. De voortgangsrapportage verloopt middels een door het platform voorgestelde monitoringsmatrix.

Zo, is de afgelopen periode het slepend intern conflict binnen Stichting Toerisme Suriname (STS) verholpen door het beleid op het gebied van Toerisme te doen laten vallen onder het Suriname Business Forum (SBF) met de specifieke opdracht te werken aan de voorbereiding van de Toerismewet  en de oprichting van een Toerisme Autoriteit. Er is in samenspraak met het platform, invulling gegeven aan de Raad van Toezicht bij de Nationale Ontwikkelingsbank. Het Fonds voor Micro Ondernemers is inwerking en Investsur is al in de startblokken. Het Platform heeft ook in de afgelopen maanden regelmatig sessies gehad met het Planbureau, waarbij de Macro-Economische scenario’s werden besproken. Mede op verzoek van het Platform worden de sociale wetten: Basiszorgwet, Pensioenwet en Wet op minimumloon Geëvalueerd en zijn al enkele voorstellen tot wijziging of aanpassing gedaan.

Comments are closed.