Personeelsleden LVV en districtscommissariaat Saramacca getraind in plantvermeerderingstechnieken

10 Mobiel – Albert Arends – 20 juni 2022
juni 20, 2022
Minister Nurmohamed wenst roadmap aanpak wateroverlast
juni 20, 2022
Show all

Personeelsleden LVV en districtscommissariaat Saramacca getraind in plantvermeerderingstechnieken

In het district Saramacca, te Groningen is op vrijdag 17 juni op het complex van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV een praktische plantvermeerderingstechnieken training verzorgd bestemd voor 30 personeelsleden van LVV en het districtscommissariaat Saramacca. De cursisten zijn onderwezen in het aanmaken van plantmateriaal van vruchtbomen alsook diverse groentesoorten. Hierbij werden hen technieken zoals marcotteren oculeren en enten bijgebracht door de agrarische voorlichters en plantproductiemedewerkers van het LVV-ressort Saramacca. Uit statistieken van een onderzoek, dat is uitgevoerd door het districtscommissariaat Saramacca, met betrekking tot het agrarisch gebeuren, is gebleken dat de sector sterk afgeslankt en achteruit is gegaan. Van het ruim 33.000 hectare beschikbare areaal in het district, is slechts 25% benut voor agrarische doeleinden. Op grond hiervan is LVV in samenwerking met het commissariaat overeengekomen een plantvermeerderings unit op te zetten in het proeftuin Dirkshoop. De opgeleide cursisten zullen de door hen opgedane kennis toepassen met als doel diverse citrusvariëteiten en groentesoorten te vermeerderen om uiteindelijk kwalitatief goed plantmateriaal ter verkoop aan te bieden aan de samenleving.

Comments are closed.