Pengel noemt doorlichting BaZo bestand noodzakelijk

LVV heeft doorstart cassavefabriek niet waargemaakt
juni 16, 2017
Seedorf moet pas op de plaats maken als wnd directeur
juni 16, 2017
Show all

Pengel noemt doorlichting BaZo bestand noodzakelijk

Het proces van screening van basis zorg verzekerden heeft volgens Volksgezondheids minister Patrick Pengel een vlot verloop. In deze fase gaat het voornamelijk om de groep BAZO verzekerden tussen 0-16 jaar en 60 plussers.

Pengel legt uit dat het grote bestand noodzakelijkerwijs moest worden doorgelicht om ondermeer een iets meer duidelijk en helder overzicht te verschaffen van ouders die wel of niet in staat zijn, zelf voor de kosten van de basiszorgverzekering te betalen.

Ondertussen heeft de regering vanwege de langere screenings periode, het besluit genomen om BaZo verzekerden, wiens kaart de vorige maand zou vervallen, met een periode van zes maanden tot december van dit jaar te verlengen. Dienstverleners hebben hiertoe speciale instructies van het Staats Zieken Fonds ontvangen.

Onder BaZo-verzekerden behoren rechthebbenden in de leeftijdscategorie 0 tot en 16 jaar en 60 jaar en ouder wiens basiszorgverzekering ten laste van de Staat Suriname wordt betaald. BZV-verzekerden zijn de voormalige on- en minvermogenden in de leeftijdscategorie 17 tot en met 59 jaar die door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bij het SZF worden aangemeld.

Comments are closed.