Peneux: is er iets structureel mis met het onderwijs

Bestrijding kinderarbeid weer op agenda
augustus 10, 2017
Zuid-Korea zal direct reageren op eventuele aanval van Noord-Korea
augustus 10, 2017
Show all

Peneux: is er iets structureel mis met het onderwijs

Onderwijs minister Robert Peneux heeft een grootschalig onderzoek aangekondigd naar de slechte leerprestaties van de afgelopen jaren. Volgens hem is er iets structureel mis met het onderwijs, vermeldt De Ware Tijd online.

Het onderzoek zal zich vooral richten op leerstofprogrammering, afbakening van de leerstof voor de toets en of examenvakken, het niveau van de repetities en schoolonderzoeken, didactische vaardigheden van de leerkrachten, het effect van de stakingen waarbij schooldagen verloren zijn gegaan en hoe verantwoord die stakingen zijn geweest. Het onderzoek zou door de onderwijsinspectie uitgevoerd moeten worden op de minder goed presterende scholen op alle niveaus. Pas daarna kan volgens de minister een conclusie worden getrokken. Hij vindt het niet juist dat de slechte resultaten worden toegeschreven aan de attitude van de leerlingen.

De minister presenteerde maandag cijfers aan het parlement waaruit blijkt dat voor het mulo-eindexamen nog nooit een landelijke score van 75 procent is behaald. Ook hoe dat komt zal moeten worden onderzocht. Dit jaar is het landelijke gemiddelde 49 procent, lager dan het vorige schooljaar. Dit geldt ook voor de cijfers van schoolonderzoeken in vergelijking met de examencijfers. Bij schoolonderzoeken is het gemiddelde cijfer zeven, hoger dan bij de examens waar een vijf of minder wordt genoteerd.

Comments are closed.