Paus ziet vrouwen ook in toekomst nooit priester worden

Grot in Brazilië stort in tijdens Allerheiligenviering
november 2, 2016
VN-missie meed risico’s in Zuid-Sudan
november 2, 2016
Show all

Paus ziet vrouwen ook in toekomst nooit priester worden

Paus Franciscus stelt dat vrouwen ook in de toekomst nooit priester kunnen worden. De kerkvader vindt dat vrouwen “in veel dingen beter zijn dan mannen”, maar priester zullen ze wat hem betreft nooit worden. “Het laatste woord is hier al over gezegd door paus Johannes Paulus II en dit blijft zo”, zei Franciscus. Zijn woorden zijn in lijn met de kerkleer, maar zo stellig had Franciscus het zelf niet eerder gezegd.

De uitspraak is opvallend, omdat de paus op veel fronten als liberaler dan zijn voorgangers te boek staat. In 1994 schreef Johannes Paulus II dat de kerk simpelweg “niet de bevoegdheid heeft om vrouwen tot priester te wijden en dat aan dit oordeel altijd zal worden vastgehouden door alle gelovigen van de kerk”. Vrouwen zijn van het ambt uitgesloten omdat Jezus alleen mannen als apostelen koos. Tegenstanders van dit beleid stellen dat dat in de tijd van Jezus wellicht gebruikelijk was, maar dat de kerk hier in de 21e eeuw niet meer mee wegkomt.

Comments are closed.