Parlement keurt wet op uitzendkrachten goed

Dagbladenoverzicht 18 februari 2017
februari 18, 2017
Schutsluis moet probleem vissers Coronie verhelpen
februari 18, 2017
Show all

Parlement keurt wet op uitzendkrachten goed

Suriname heeft een wet Ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs. Deze wet is vrijdagochtend aangenomen. De nieuwe wet richt zich op de regulering van uitzendbureaus. Het zal moeten voorkomen dat uitzendkrachten worden uitgebuit. Opeenvolgende regeringen hebben geprobeerd met wetgeving controle te krijgen op de ongewenste ontwikkelingen rondom deze specifieke tak van de arbeidsmarkt.

Tijdelijk uitzendwerk, als vorm van flexibele arbeid, is door de jaren heen steeds meer ten koste gegaan van vast werk en traditionele werkrelaties. Het ministerie van Arbeid benadrukt dat de nieuwe arbeidswet niet bedoeld is om flexibele arbeid tegen te gaan of te verbieden. Integendeel biedt deze wet perspectieven aan uitzendbureaus en inleenbedrijven om het verschil qua rechtspositie van arbeidskrachten tussen uitzendwerk en vast werk te verkleinen en met een beetje goede wil zelfs te nivelleren.

Vakbondsleider Robby Berrenstein is blij met het wetsproduct.

Het proces tot aan de aanname van de Wet Ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs, is in 2008 in met volle kracht doorgezet. Vanuit de commissie van rapporteurs in De Nationale Assemblee is aangegeven dat er bij het plegen van aanpassingen rekening is gehouden met verschillende visies. Berrenstein beaamt dit, maar zegt tegelijkertijd dat het werk hiermee niet is opgehouden.

Al met al is de voorzitter van de Progressieve Vakcentrale C-47 nog van mening, dat er veel schort ten aanzien van de bescherming van de werkende klasse in het land. Het nieuwe wetsproduct heeft slechts betrekking op uitzendkrachten.

 

Andermaal Robby Berrenstein als C-47 voorzitter over de Wet Ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs, die vrijdagochtend door het parlement is aangenomen.

De wet is vooral bedoeld voor dat deel van bedrijven dat zich slechts focust op maximaal winstbejag, waarbij op grove wijze uitbuiting plaatsvindt van arbeidskrachten. Het moet ook worden gezien in het kader van de complete modernisering van de arbeidswetgeving die in overeenstemming moet worden gebracht met standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en van de Caricom. In dit kader heeft DNA de afgelopen periode al vijf van de zes arbeidswetten die het ministerie heeft aangeboden voor goedkeuring aangenomen. Deze zijn: de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Wet Vrijheid Vakvereniging, de Wet op het Arbeidsadviescollege, de wet Arbeidsinspectie, en de wet Terbeschikkingstelling arbeidskrachten door Intermediairs. De laatste wet die voor deze fase nog behandeld dient te worden door het parlement is: de Wet Arbeidsbemiddeling.

Comments are closed.