Parlement geeft regering ‘huiswerk mee’ tijdens reces

90 Seconden – 1 september 2018
september 1, 2018
Bouterse stuit salarisverhogingen regering
september 4, 2018
Show all

Parlement geeft regering ‘huiswerk mee’ tijdens reces

Assembleelid Waidoe vindt corruptiegeval bij Buitenlandse Zaken

Minister pollack-Beighle ziet niets fout aan betaling diplomaat

 

Het parlement in momenteel in reces. Op 25 september start de volksvertegenwoordiging weer met vergaderingen. In de tussentijd heeft de regering huiswerk meegekregen. Vorige week vrijdag tijdens het agendapunt ‘Ingezonden Stukken’ kaartten assembleeleden de diverse problemen aan die het college bereiken. Van gevallen die naar corruptie rieken, grondbereidverklaringen die dreigen te vervallen tot aan de kwestie van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) en de aanpak van de wegen in het binnenland. De Nationale Assemblee verwacht dat de regering met gedegen antwoorden komt op deze brandende vraagstukken

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken vindt niets fout aan een betaling aan een diplomaat, zoals aangehaald door Waidoe, in het verslag. Volgens haar gaat het om een honorarium dat ook goedgekeurd is door de Raad van Ministers. De PL-parlementariër ziet het anders. Hij heeft dan ook gevraagd naar een onderzoek in dit geval. Pollack-Beighle reageerde direct en volgens haar trok hij een voorbarige conclusie.

Minister Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, afgelopen vrijdag in reactie op de aantijging van corruptie door William Waidoe van de PL-fractie.

U hoorde onder anderen parlementariërs Mahinder Jogi, Amzad Abdoel, William Waidoe, Cleon Gonsalves Jardin del Ponte, Carl Breeveld en Aida Nading, in de samenvatting van de laatste parlementaire vergadering voor het jaar 2017/2018. Met jaarrede van president Bouterse op 01 oktober, zoals staat vermeldt op de website van De Nationale Assemblee, vangt het nieuwe zittingsjaar aan.

Comments are closed.