Over 20 dagen is wet basiszorgverzekering in werking

Forensische politie wil betere huisvesting
september 18, 2014
Ontzield lichaam kind geborgen
september 18, 2014
Show all

Over 20 dagen is wet basiszorgverzekering in werking

De drie sociale wetten zijn afgekondigd. De ‘Wet Nationale Basiszorgverzekering’ treedt als eerste in werking op 9 oktober. Vicepresident Robert Ameerali heeft nog twintig dagen de tijd om alle voorzieningen in orde te maken voor deze wet in werking zal treden. Op 9 december is de ‘Wet Algemeen Pensioen 2014’ van kracht en de ‘Wet Minimum Uurloon’ gaat per 1 januari 2015 in. Alle drie sociale wetten zijn al afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname en hebben daardoor wetskracht.  De regering moet bij staatsbesluit een Zorgvoorzieningenfonds oprichten. Dit fonds zal bij een bankinstelling worden ondergebracht om onnodige risico’s te vermijden.

Bij de inwerkingtreding van deze wet moet ook de Zorg raad zijn ingesteld. Deze zal belast worden met het houden van toezicht op de uitvoering en de handhaving van de wet. De Zorg raad is een rechtspersoon en zal bestaan uit maximaal zeven personen die  worden voorgedragen door de Onderraad van de Raad van Ministers. Uiterlijk 9 oktober moet ook het Uitvoeringsorgaan Basiszorg zijn ingesteld door de Onderraad. Dit orgaan bestaat uit een bestuur van maximaal zeven personen en een directie. Iedere ingezeten in Suriname ongeacht de  nationaliteit is verplicht zich te verzekeren.

De maximale premie per maand is: – 0 tot 16 jaar SRD 55,  17 tot 20 jaar SRD 75, 21 tot en met 59 jaar SRD 165, – 60 jaar en ouder SRD 240. Er is een voorziening getroffen voor het geval er personen zijn die de premie niet kunnen betalen. De regering dan besloten de premie te betalen voor de categorie 0 tot 16 jaar en 60 jaar en ouder. De Nationale Basiszorg dekt een minimum pakket aan zorgvoorziening. Het stelt  personen vrij om een ruimer pakket bij de zorgverzekeraar af te sluiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.