Opleiding leerkrachten beroepsonderwijs ondergaat vernieuwingsproces

Data-systeem Surinaamse gezondheidszorg gelanceerd
december 12, 2017
Jeangu Macrooy genomineerd voor Edison Beste Album
december 12, 2017
Show all

Opleiding leerkrachten beroepsonderwijs ondergaat vernieuwingsproces

De Leraren Opleiding voor Beroeps Onderwijs (LOBO) zit in het proces van metamorfose. De eerste lichting ontwikkelwerkgroepen heeft zaterdag de vernieuwde en verbeterde modules op het gebied van vakdidactiek, activerende didactiek en positief klasklimaat gepresenteerd. Dit is gebeurd in het kader van het meerjarenprogramma ‘PROGRESS LBO 2017-2021’. Het project wordt uitgevoerd met ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB). Het draait om het versterken van de expertise van vakleerkrachten in het overbrengen van de vaktechnische lesinhoud. Naast de vakdidactiek is er aandacht voor verbetering van de algemene pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkrachten, toegespitst op het Lager Beroepsonderwijs. Het PROGRESS LBO-programma heeft als doel het LBO-onderwijsveld te versterken, om onder meer de kwaliteit van dit onderwijsniveau te verbeteren.

Comments are closed.