Ook Fitch herbevestigt Suriname’s BB- rating met stabiel vooruitzicht

Citaten & Gezegden
april 24, 2015
Vader die kinderen met messteken verwondde aangehouden
april 24, 2015
Show all

Ook Fitch herbevestigt Suriname’s BB- rating met stabiel vooruitzicht

Beoordelingsbureau Fitch, heeft in navolging van Standard & Poor’s ook Suriname’s BB- rating, met stabiele vooruitzicht herbevestigt, in haar vrijdag uitgegeven publicatie. Volgens Fitch zijn zowel het per capita inkomen als “governance” indicatoren van Suriname beter dan vergelijkbare landen in de BB- rating categorie. Verder is de economische groei in Suriname ook veel stabieler en heeft het land bewezen maatregelen te kunnen treffen in geval van fiscale schokken.

Ook haalt Fitch aan dat Suriname directe buitenlandse investeringen blijft aantrekken in de goud- en oliesector vanwege politieke stabiliteit, respect voor lange termijn mijnbouwcontracten en geen van nationalisatie van buitenlandse investeringen. Fitch geeft aan welke factoren Suriname’s credit rating en het vooruitzicht positief of negatief kunnen beïnvloeden. Een verbetering kan optreden door: blijvende verbetering van de staatsfinanciën en de betalingsbalans ten opzichte van landen in dezelfde credit rating categorie;nhervormingen gericht op verbetering van begrotingsmanagement en controle; verhoging voorspelbaarheid van monetair en fiscaal beleid en institutionele capaciteit van de publieke sector; uitvoering van investeringsprojecten die economische groei een impuls kunnen geven, waarbij de macro-economische stabiliteit behouden blijft.

Verslechtering kan optreden door: het niet terugdringen van fiscale tekorten; toenemende financieringsbeperkingen voor de overheid; verdere afname van de internationale reserves en aanhoudende druk op de SRD, met als gevolg een stijging van het risico van macro-economische instabiliteit; langdurige electorale of institutionele onzekerheid, waardoor het vertrouwen in het beleid afneemt; sterke terugval in de mijnbouwproductie of een sterke daling in de grondstofprijzen, met significante implicaties voor de staatsfinanciën en betalingsbalans.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.