Onderzoek Naschoolse Opvang aanbevolen

S’Lands Hospitaal heeft geen geld voor eisen stakende werknemers
februari 4, 2016
Vredesgesprekken Syrië uitgesteld tot eind februari
februari 4, 2016
Show all

Onderzoek Naschoolse Opvang aanbevolen

De werkgroep Evaluatie Naschoolse Opvang en Begeleiding heeft op vrijdag 29 januari een evaluatie rapport aangeboden aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In het verslag is aanbevolen om het project in een andere constructie voort te zetten en vorm te geven. Bij een doorstart moet het transparant en in een gefaseerd traject worden uitgevoerd. Op basis van documenten die zijn bestudeerd, is er voldoende aanleiding om een diepgaand onderzoek in te stellen naar hetgeen in het verleden heeft plaatsgevonden, vermeldt de onderwijs minister in een persbericht.

De commissie wees erop dat het accent op voeding werd gelegd in plaats van educatie. Dit heeft ertoe geleid dat er ernstige organisatorische en financiële problemen zijn ontstaan. De inkoop, distributie en opslag van goederen waren niet goed op elkaar afgestemd. Er is ook geconstateerd dat het management, de monitoring en organisatorische aspecten onvoldoende waren om dit landelijke project op een verantwoorde en professionele manier te kunnen sturen en faciliteren. De onderwijskundige invulling is door de werkgroep als onvoldoende gekwalificeerd. Het rapport werd aangeboden door de voorzitter van de werkgroep Roy de Miranda.

Comments are closed.